Jonas Strøm
Jim Ottesen

HMS/HR – Arbeidsleder

Teodora Tocu

Administrasjon og økonomi
Avdeling Norge

Promont Byggmontering AS
Brobekkveien 108C
0582 Oslo

P.B.: 654 Løren
0507 Oslo

Org.nr. 983514928 MVA.

Avdeling Sverige

Promont Byggmontering AB
Götetorpsvägen 89
663 40 Hammarö

Org.nr. 556548-2287